Älykkäät maaseudut - Pohjois-Karjala 20.11.2020!

20marras08:3012:00Älykkäät maaseudut - Pohjois-Karjala 20.11.2020!

Tapahtuman kuvaus

Miltä näyt­tää Poh­jois-Kar­ja­lan maa­seu­tu vuon­na 2027?

Älyk­käät maaseudut -ti­lai­suus jär­jes­te­tään Teams -webinaarina per­jan­tai­na 20.11.2020 klo 8.30-12.00.

Ti­lai­suu­den ta­voit­tee­na on ke­rä­tä eväs­tyk­siä ta­voit­teis­ta, kei­nois­ta ja toi­men­pi­teis­tä Poh­jois-Kar­ja­lan maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man sekä pai­kal­lis­ten maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­stra­te­gioi­den valmisteluun.

Ajan­koh­tai­sia EU –kuu­lu­mi­sia ti­lai­suu­des­sa ker­too eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Elsi Katainen.

8:15 Linjat aukeavat, etäkahvittelua

8:30 Tervetuloa ja webinaarietiketti Pj. Yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen

8:35 Avaus, Ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

8:45 Pohjois-Karjalan maaseudun tulevaisuus alueiden Suomessa?

Ajankohtaiset kuulumiset EU-tasolta ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta.
Europarlamentaarikko Elsi Katainen, Euroopan parlamentti (Keskusta/Renew Europe)
Keskustelua aiheesta

9:25 Kohti tulevaa ohjelmakautta 2021 – 2027

CAP 27 kansallinen valmistelun tilannekatsaus, miten eri strategiat ja ohjelmat linkittyvät toisiinsa
Juuso Kalliokoski ja Marianne Selkäinaho, Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Christell Åström, Maa- ja metsätalousministeriö

Ruokaviraston CAP-toimeenpanon valmistelu Kati Vaissalo, Ruokavirasto

Paikalliset kehittämisstrategiat ja Leader toiminta Markku Lappalainen, Vaara-Karjalan Leaderyhdistyksen puheenjohtaja

Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämisohjelma Timo Tanskanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

10:20 Tauko

10:35 Ohjeistus ryhmäkeskusteluihin

10:40 Keskustelua ja ideointia teemoista
Teema 1 Kestävä ruokajärjestelmä (maatalous- ja elintarvikeklusterin kehittäminen)
Teema 2 Maaseudun elinkeinot ja yritystoiminnan kehittäminen
Teema 3 Maaseudun elinvoimaisuuden kehittäminen
Teema 4 Leader-ryhmien rooli maaseudun kehittämisessä Pohjois- Karjalassa

11:30 Nostoja ja yhteenvetoa työpajoista teemoittain

11:55 Loppusanat

12:00 Tilaisuus päättyy

Lisää

Aika

(Perjantai) 08:30 - 12:00