Älykkäät maaseudut webinaari, Pohjanmaa | Smart landsbygd webbinarium, Österbotten

13marras08:3012:00Älykkäät maaseudut webinaari, Pohjanmaa | Smart landsbygd webbinarium, Österbotten

Kuvituskuva

Tapahtuman kuvaus

Millaisia ovat uuden vuosikymmenen maaseudut?

Älykkäät maaseudut -webinaari kerää maaseudun kehittäjät yhteen. Webinaarissa pääset kuulemaan tulevan EU-ohjelmakauden CAP-strategiasuunnitelman valmistelun etenemisestä ja keskustelemaan alueellisista painopisteistä sekä strategioista. Maaseudun kehittämisorganisaatioille, sidosryhmille, ELY-keskuksille ja Leader-ryhmille tarkoitettu webinaari korvaa keväällä 2020 peruuntuneen Älykkäät maaseudut -kiertueen tilaisuuden. Se toimii lähtölaukauksena tulevan EU-rahoituskauden 2021–2027 maaseudun kehittämisen ja maatalouden toimenpiteiden valmisteluun.

Hur ser landsbygden ut under det nya årtiondet?

Smart landsbygd webbinarium samlar ihop landsbygdsutvecklarna. Under webbinariet kan du höra hur beredningen av CAP-strategiplanen för nya EU-programperioden framskrider och diskutera om planens regionala prioriteringar och strategier. Webbinariet är avsedd för organisationer och intressentgrupper som jobbar med landsbygdsutveckling samt för NTM-centraler och Leader-grupper. Webbinariet ersätter den inställda Smart landsbygd-turnén våren 2020 och fungerar som startskott för förberedelserna för landsbygdsutveckling och jordbruksåtgärder under den kommande EU-finansieringsperioden 2021–2027.

AIKATAULU | SCHEMA

8:30 Päivän tekninen kulku | Tekniska anvisningar för dagen

8:40 Tilaisuuden Avaus | Evenemanget öppnas
Timo Saari
Ylijohtaja, Pohjanmaan ELY-keskus | Överdirektör, NTM-centralen i Österbotten

9:00 Miten teemme älykästä maaseutua yhdessä? | Hur gör vi en smart landsbygd tillsammans?

– CAP27 valmistelun eteneminen | Beredningen av CAP27
Sanna Sihvola, neuvotteleva virkamies, Maa- ja metsätalousministeriö
Juuso Kalliokoski, johtava asiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö

– Tulevan rahoituskauden valmistelut Ruokavirastossa
Livsmedelsverkets förberedelser inför den kommande finansieringsperioden
Kati Vaissalo, ylitarkastaja, Ruokavirasto

– Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman valmistelun eteneminen
Beredningen av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet
Christel Åström, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

9:45 Tauko | Paus

10:00: Miltä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseutu voisi näyttää vuonna 2030?
Hur kunde Österbottens och Mellersta Österbottens landsbygd se ut 2030?
Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

10:30 Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelu
Beredning av Österbottens regionala plan för utveckling av landsbygden
Petri Svanbäck, kehittämisasiantuntija Pohjanmaan ELY-keskus
Mathias Högbacka, verksamhetsledare, Aktion Österbotten

11:00 Työskentely ideapajoissa | Grupparbete i idéverkstäder

11:45 Yhteenveto ja päätössanat | Sammanfattning och avslutande ord
Karin Kainlauri
Maaseutuyksikön päällikkö, Pohjanmaan ELY-keskus
Chef för landsbygdsenheten, NTM-centralen i Österbotten

Lisää

Aika

(Perjantai) 08:30 - 12:00(GMT+00:00)

Ilmoittautumisosoite

https://bit.ly/älykkäät_maaseudut

Kohderyhmä

kehittämisorganisaatiot, sidosryhmät, ELY-keskukset ja Leader-ryhmät

Yhteyshenkilö

Petri Svanbäck, Sirkku Wacklin

Yhteystiedot

petri.svanback@ely-keskus.fi, sirkku.wacklin@ely-keskus.fi