Älynväläyksiä – Tulevaisuuden ratkaisuja älykkäissä kylissä -työpaja/ Snilleblixtar – Framtidens lösningar i smarta byar -workshop

28syys12:0014:00Älynväläyksiä – Tulevaisuuden ratkaisuja älykkäissä kylissä -työpaja/ Snilleblixtar – Framtidens lösningar i smarta byar -workshop

Kuvituskuva

Tapahtuman kuvaus

Mitä kylien älykäs kehittäminen tarkoittaa? Kuinka älykkäät kylät näkyvät tulevalla CAP27-rahoituskaudella? Miten älykkäiden kylien syntymistä vauhditetaan lähitulevaisuudessa? 

Vad betyder en smart utveckling av byar? Hur syns de smarta byarna under den kommande CAP27- finansieringsperioden? Hur påskyndas uppkomsten av smarta byar inom den närmaste framtiden?

Työpajassa pääset mukaan inspiroitumaan, kuulemaan mahdollisuuksista ja ideoimaan yhdessä uutta! Pääset myös virtuaaliselle, eri puolille Suomea ja Pohjolaa ulottuvalle hauskalle kylähyppelylle, jonka aikana tapaat paikallisia ideanikkareita ja tutustut kylien valjastamiin älykkäisiin toimintatapoihin: miten toimii esimerkiksi digitaalinen kyläkauppa tai etätyö”hub”? Tervetuloa mukaan! Työpaja on kaksikielinen (suomi ja ruotsi) – osallistu omalla äidinkielelläsi.

På workshopen får du låta dig inspireras, du får höra vilka möjligheter som står till buds och kläcka nya idéer tillsammans med andra! Du kommer också ut på en skojig virtuell byarunda till olika platser i Finland och i Norden. Under byarundan träffar du lokala eldsjälar och bekantar dig med byarnas smarta metoder: hur fungerar till exempel en digital bybutik eller distansjobb”hub”? Välkommen med! Workshopen är tvåspråkig (finska och svenska) – delta på ditt eget modersmål.


Ohjelma/Program

klo 12.00–12.45

Alustusta ja kokemuksia: Mitä on älykäs kyläkehittäminen?

Tervetuloa! Ann-Sofi Backgren, Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden -työryhmän koordinaattori

Älykäs sopeutuminen kylissä, Josefina Syssner, Linköping University

Älykkäät kylät kehittämisen työkaluna: CAP27 ja EU:n pitkän tähtäimen maaseutuvisio, Marianne Selkäinaho, maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutuverkoston älykkäät kylät -työryhmä: mitä tapahtui vuosina 2018–2020? Sami Tantarimäki, Älykkäät kylät -työryhmän koordinaattori

Loppusanat ja virtuaalisen kyläkierroksen ohjeistus, Ann-Sofi Backgren, Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden -työryhmän koordinaattori

Kl. 12.00–12.45:

Inledningsanförande och erfarenheter: Vad är smart byautveckling?

Välkommen! Ann-Sofi Backgren, koordinator för arbetsgruppen Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden

Smart anpassning i byarna Josefina Syssner, Linköpings universitet

Smarta byar som ett verktyg för utveckling: CAP27 och EU:s långsiktiga vision för landsbygden Marianne Selkäinaho, jord- och skogsbruksministeriet

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Smarta byar: vad hände åren 2018–2020? Sami Tantarimäki, koordinator för arbetsgruppen Smarta byar

Slutord och anvisningar för den virtuella byarundan, Ann-Sofi Backgren, koordinator för arbetsgruppen Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden

klo 13.00–13.45

Virtuaalinen kylähyppely

Bergön monitoimikeskus: saman katon alla kylän kaikki palvelut

Digiby: uusia digitaalisia ratkaisuja Norrbottenin kylille (Ruotsi)

Backgrändin etätyö”hub”

Kallon kylä: valokuitua pohjoiseen

Mathildedalin ruukkikylä: yritykset uudenlaista kyläyhteisöä rakentamassa

Kl. 13.00–13.45:

Virtuell byarunda

Bergö allaktivitetscenter: byns alla tjänster under samma tak

Digiby: nya digitala lösningar för byarna i Norrbotten (Sverige)

Backgränds distansjobb”hub”

Kallo by: optisk fiber till norr

Mathildedal bruksby: företagen bygger upp en ny slags byagemenskap

Ilmoittautuminen / Anmälan:

Työpaja järjestetään osana Maaseutuparlamenttia. Ilmoittaudu tästä.

Workshopen ordnas som ett led i evenemanget Landsbygdsparlamentet. Anmäl dig med.

Työpajan järjestää maaseutuverkoston Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden -työryhmä yhteistyössä maaseutuverkostopalveluiden kanssa.

Arrangör för workshopen är landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden i samarbete med landsbygdsnätverkstjänster.

Lisätietoja/Ytterligare information:

Ann-Sofi Backgren, ann-sofi@brand-sofi.fi

Salla Pätilä, salla.patila@maaseutu.fi

Lisää

Aika

(Tiistai) 12:00 - 14:00(GMT+00:00)

Ilmoittautumisosoite

www.maaseutuparlamentti.fi/info/ilmoittautuminen / www.landsbygdsparlamentet.fi/info/anmälan

Yhteyshenkilö

Ann-Sofi Backgren, ann-sofi@brand-sofi.fi, Salla Pätilä, salla.patila@maaseutu.fi