De­mo­da­gen i Pe­der­sö­re av mjölk­bon­des dju­rens väl­färd

16marrasKoko päivän tapahtumaDe­mo­da­gen i Pe­der­sö­re av mjölk­bon­des dju­rens väl­färdSkrufvilagatan 2, Bennäs

Kuvituskuva

Tapahtuman kuvaus

Utbildare Essi Wallenius, som är certifierad WQ-auditerare (mjölk- och köttboskap), berättar att djurens välfärd har en direkt inverkan på lönsamheten i produktionen. Detta är känt för allmänheten i flera sammanhang, men de konkreta åtgärderna och målen att främja välbefinnandet är mången gång oklara. Å en sida innebär åtgärder som främjar välbefinnande ofta investeringar eller mera arbete på gårdarna. Å andra sidan kan många åtgärder som främjar djurs välbefinnande genomföras i befintliga byggnader med befintliga resurser. Detta är möjligt så länge man förstår vad som förorsakar djurens beteende samt deras subtila symptom och deras reaktioner. Jag strävar att i mina demon och presentationer berätta åt personer, som arbetar med boskap, om hur de kan utnyttja informationen från djurs beteende vid finjusteringen av djurens dagliga behov. I mitt arbete använder jag 12-stegs Welfare Quality (WQ) mätmetoden för att mäta djurens välbefinnande. De flesta stegen består i djurobservationer. WQ-utvärderingar har gjorts på uppdrag av mitt företag (Armenta Benessi Oy) hos 250 finska mjölkproducenter. En klar slutsats är att små förändringar kan ha stor inverkan.

Anmälningar senast den 7.11.2018 per e-post till Gun Wirtanen (gun.wirtanen(at)helsinki.fi) eller via länken https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90598/lomake.html.

Notera att ni nu hittar de 15 videon, som vi tagit fram, på projektets hemsida https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/tyotavoilla-tulosta-maitotiloille. Materialet finns för närvarande på både svenska och finska.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL VETENSKAPSKÄLLAN!

https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/utbildning/demodagen-i-pedersore-av-mjolkbondes-djurens-valfard

Lisää

Aika

Koko päivän tapahtuma (Perjantai)(GMT+00:00)

Paikka

Pedersöre kommunhus

Skrufvilagatan 2, Bennäs

Ilmoittautumisosoite

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90598/lomake.html.

Yhteyshenkilö

Gun Wirtanen

Yhteystiedot

gun.wirtanen@helsinki.fi