Esimerkkejä uusista vieraskasvipalveluista julkisissa hankinnoissa -webinaari

20elo09:0010:00Esimerkkejä uusista vieraskasvipalveluista julkisissa hankinnoissa -webinaari

Tapahtuman kuvaus

Vieraskasvit ovat lajeja, jotka ovat siirtyneet luontaisilta esiintymisalueiltaan ihmisen mukana uusille alueille. Osa näistä lajeista menestyy hyvin ja ne leviävät tehokkaasti tukahduttaen muuta kasvillisuutta. Haitallisten vieraslajien hallinta perustuu lainsäädäntöön, joka velvoittaa myös julkisia maanomistajia huolehtimaan vieraslajien torjunnasta. Julkinen sektori teettää vieraslajitorjuntaa pääosin ostopalveluina joko ulkopuolisilta urakoitsijoilta tai omalta tuottajaorganisaatiolta, joten torjuntatyö avaa urakointimahdollisuuksia myös paikallisille yrityksille.

Webinaarissa perehdytään julkisiin hankintoihin vieraslajien näkökulmasta sekä erityisesti siihen, miten paikalliset yritykset voivat olla mukana tarjoamassa vieraslajien torjuntaan liittyviä palveluja. Aiheesta kertoo Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu/Oulun maa- ja kotitalousnaiset.

Aika: torstaina 20.8.2020 klo 9-10

Ilmoittautuminen 18.8.2020 mennessä: http://ty.fi/vieraskasvit-webinaari

Webinaarin järjestävät yhteistyössä Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hanke, sekä ProAgria Oulun/Oulun maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima Vieraskasvit hallintaan -hanke.

Vieraskasvit hallintaan -hankkeen kotisivut: https://www.proagriaoulu.fi/fi/vieraskasvit-hallintaan/

Lisää

Aika

(Torstai) 09:00 - 10:00(GMT+00:00)

Ilmoittautumisosoite

http://ty.fi/vieraskasvit-webinaari

Kohderyhmä

yrittäjät, viher- ja ympäristöpalveluja toteuttavat, julkiset hankkijat

Yhteyshenkilö

Leena Viitaharju

Yhteystiedot

leena.viitaharju@helsinki.fi