Hajautettu energiantuotanto kestävän kasvun moottorina, vaalipuheista toteutukseen

19tammi10:3016:00Hajautettu energiantuotanto kestävän kasvun moottorina, vaalipuheista toteutukseenVaasa (paikka tarkentuu tammikuun alussa)

Tapahtuman kuvaus

Suomessa halutaan lisätä uusiutuvan energian hajautettua tuotantoa osana kestävää energiapolitiikkaa ja vihreän talouden kasvua. Miten pääsemme sanoista tekoihin? Mitä politiikkakeinoja, innovaatioita ja resursseja tarvitaan? Miten hajautetun energiantuotannon ekologinen ja taloudellinen kestävyys varmistetaan? Kenen tulisi toimia, jotta haitallinen sääntely puretaan, investoinnit kohdennetaan oikein ja hajautettu uusiutuvan energiantuotanto valjastetaan palvelemaan maaseudun ja koko kansantalouden kestävää kehitystä?
 
Tule kertomaan ajatuksiasi ja näkemyksiäsi Vaasaan 19.1.2015.
 
Maaseudun resurssit ovat keskeisiä pyrittäessä vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä riippuvuutta tuontienergiasta. Samalla hajautetun energiantuotannon uudet innovaatiot ja liiketoimintamallit voivat luoda maaseudulle kestäviä elinkeinoja ja hyvinvointia. Uusiutuvan energian tuotanto ja erityisesti pienet tuotantoyksiköt kuitenkin kohtaavat nykyisellään merkittäviä haasteita toimintaedellytyksien, kannattavuuden ja kilpailukyvyn osalta.
 
Hajautettu energiantuotanto kestävän kasvun moottorina -työpaja esittelee uusinta asiantuntijatietoa ja toimijoiden konkreettisia kokemuksia alan haasteista ja pullonkauloista, sekä tarvittavista toimenpiteistä ja innovatiivisista liiketoimintamalleista. Työpajassa päättäjät, energian pientuottajat ja asiantuntijat jakavat näkemyksiään ja keskustelevat kovien faktojen äärellä. He haluavat kuulla myös sinulta, miten energiapuhe muunnetaan energiateoiksi. 
 
Järjestäjät: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Ekosysteemipalvelut-verkosto yhdessä Identitetsbaserat nätverkin, Suomen Lähienergialiiton, Vaasan yliopiston Levon-instituutin ja Maaseudun maankäyttö ja infrastruktuuri-verkoston kanssa.

Lisää

Aika

(Maanantai) 10:30 - 16:00(GMT+00:00)

Paikka

Vaasa (paikka tarkentuu tammikuun alussa)

Kohderyhmä

Kaikki asiasta kiinnostuneet

Yhteyshenkilö

Salla Rantala, Suomen ympäristökeskus SYKE, salla.rantala(at)ymparisto.fi