Lähiruokaohjelman arviointityöpaja

05marras13:0016:00Lähiruokaohjelman arviointityöpajaAlvar Aallon katu 14

Tapahtuman kuvaus

Lämpimästi tervetuloa Lähiruokaohjelman arvioinnin työpajaan!

Lähiruoka on yksi maamme ruokapolitiikan kärjistä. Maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa valmisteltu Lähiruokaohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.5.2013. Lisätietoa lähiruokaohjelmasta löytyy sivustolta https://mmm.fi/lahiruoka

Lähiruokaohjelmassa lähiruualla tarkoitetaan erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, joka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Lähiruokaohjelman tavoitteena on:
– monipuolistaa lähiruoan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi sekä nostaa lähiruuan jalostusastetta
– parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön ja neuvonnan keinoin
– kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä
– parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia
– tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä ja
– lisätä ruoan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta.

Arvioinnin tavoitteena on saada tietoa lähiruokaohjelman toteutuksesta, tuloksista ja alustavista vaikutuksista lähiruokasektorin kehittymiseen. Osana arviointia toteutetaan toimintaympäristö- ja dokumenttianalyysi, haastatteluja, kysely sekä kaksi alueellista työpajaa: Kuopiossa ja Seinäjoella. Työpajojen tavoitteena on tehdä katsaus arviointihavaintoihin ja työstää keinoja lähiruoka-alan kehittämiseksi Suomessa.

Lisää

Kohderyhmä

lähiruokatoimijat

Yhteyshenkilö

Sinikukka Pyykkönen

Yhteystiedot

sinikukka.pyykkonen@mdi.fi