Lannoita paremmin – Lannoitussuunnittelun osaamisryhmä Kaakkois-Suomeen

15tammiKoko päivän tapahtumaLannoita paremmin – Lannoitussuunnittelun osaamisryhmä Kaakkois-Suomeen

Kuvituskuva

Tapahtuman kuvaus

Miten kierrätyslannoitteista saadaan paras hyöty? Mille lohkolle sopii mikäkin lannoite? Miten arvioida lohkolta vapautuvan typen määrä? Millaiseen ravinnetasoon olisi hyvä pyrkiä? Miten lannoitus sovitetaan viljelykiertoon?

Lannoitukseen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. LaPaMa -hankkeen Lannoita paremmin -kurssin pienryhmässä haetaan näihin kysymyksiin vastauksia ja testataan uusia toimintamalleja lannoituksen suunnitteluun. Kaakkois-Suomessa käynnistyy pienryhmä tammikuussa 2019. LaPaMa -hanketta toteuttavat SYKE ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Aika ja paikka: Aloitustapaaminen ti 15.1.2019 Kouvolan seudulla, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Lisäksi neljä verkkotapaamista noin kahden viikon välein, ja näiden välillä opitun soveltamista lohkokohtaisissa lannoitussuunnitelmissa ja muissa harjoitustöissä sekä verkkokeskusteluissa.

Tavoite: Oppia hyödyntämään eri kierrätyslannoitteita lohkon ominaispiirteet huomioiden ja laskentatyökalua hyödyntäen.

Pääsisällöt:

Eri lohkojen ravinnelisätarpeiden arviointi
Viljavuustutkimuksen hyödyntäminen ravinnetarpeiden määrityksessä
Eri kierrätyslannoitteiden ja lannan hyötyjen ja haittojen arviointi lohkoittain
Kierrätyslannoitteen viljelyteknisen arvon määritys
Laskentatyökalujen soveltaminen lohkoittain parhaan lannoiteseoksen etsimiseksi

Opettajat: Kurssin opettajina toimivat erikoistutkija ja viljelijä Tuomas Mattila (SYKE, HY Ruralia) sekä erikoissuunnittelija ja viljelijä Jukka Rajala (HY Ruralia). Viljelijöiden tukena toimii ProAgria Etelä-Suomen kasvintuotannon asiantuntija Pekka Terhemaa.

Hinta: Kurssi on maksuton.

Ilmoittautuminen: Jätä hakemuksesi viimeistään ti 8.1.2019 sähköisellä lomakkeella: http://bit.ly/lannoitaparemmin

Lisätietoja: Pekka Terhemaa, pekka.terhemaa@proagria.fi, puh. 040 518 7130
Jukka Rajala, jukka.rajala@helsinki.fi, puh. 044 303 2210

Järjestäjä: LaPaMa – Lannan ja orgaanisten lannoitteiden arvon optimointi lohkotasolla -hanke, jota toteuttaa Suomen Ympäristökeskus SYKE ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Kurssi on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa hallituksen kärkihanketta ”LaPaMa -Lannan ja orgaanisten lannoitteiden arvon optimointi lohkotasolla”, jossa tuotetaan avoin ja läpinäkyvä toimintatapa sekä laskuri lannoitteiden arvon määrittämiseen ja lohkokohtaiseen lannoitukseen.
Laskurin koeversio on ladattavissa osoitteesta http://www.luonnonkoneisto.fi/tyokalut/lannoitaparemmin
Työkalua muokataan kurssilaisten tarpeiden ja kokemuksien perusteella, ja se julkaistaan kaikkien käyttöön hankkeen päättyessä kesäkuussa.

Tervetuloa mukaan oppimaan ja kehittämään yhdessä!

Lisää

Aika

Koko päivän tapahtuma (Tiistai)(GMT+00:00)

Paikka

Kouvola

Ilmoittautumisosoite

http://bit.ly/lannoitaparemmin

Kohderyhmä

Lannoituksen tarkentamisesta ja kierrätyslannoitteiden hyödyntämisen kehittämisestä kiinnostuneet viljelijät Kaakkois-Suomessa. Pienryhmässä paikkoja on enintään 6 osanottajalle.

Yhteyshenkilö

Jukka Rajala

Yhteystiedot

jukkka.rajala@helsinki.fi, puh 044-303 2210