Leader2030-tulevaisuustyöpaja

28kesä(kesä 28)11:0030(kesä 30)12:00Leader2030-tulevaisuustyöpajaHotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula

Tapahtuman kuvaus

Maaseutuverkostopalvelut, Mavi ja MMM järjestävät Leader2030-tulevaisuustyöpajan heti juhannuksen jälkeen, 28.-30.6., kokoushotelli Gustavelundissa, Tuusulassa. Työpajan  tavoitteena on pohtia Leader-toiminnan tarkoitusta, tehtävää ja toimintatapoja tulevaisuudessa, kurkottaen vuoteen 2030.
Leirimäinen työpaja muodostaa tiiviin kokonaisuuden, jossa liikutaan hetki historiassa, mutta pääpaino on tulevaisuudessa. Miten erilaiset tulevaisuudet haastavat Leader-toiminnan? Miksi ja miten työtä tehdään? Mihin haluamme Leader-toimintaa viedä? Työskentelyssä sovelletaan muutamia ennakoinnin menetelmiä ja tuetaan osallistujien omaa asiantuntijuutta. Lopussa  kirjoitetaan askelmerkit, joilla asiat viedään käytäntöön. Tässä työpajassa ei keskustella toimenpanon nyansseista, ei Hyrrästä eikä hankkeiden valintakriteereistä. Katsomme rohkeasti tulevaisuuteen!
Päivä I: Menneisyydestä kohti tulevaisuutta
Päivä II: Tulevaisuuskuvien rakentaminen
Päivä III: Tulevaisuus toimenpiteiksi
Tarkempi päiväohjelma löytyy lopusta.
Leiri alkaa tiistaina 28.6. klo 12 lounaalla ja päättyy perjantaina 30.6. klo 12 lounaaseen. Toteutustapa edellyttää osallistujilta sitoutumista työskentelyyn koko leirin ajaksi, myös iltatyöskentelyyn. Leirin rakentamisesta vastaa Business Arena Oy.
Työpaja on osallistujille maksuton, ml. ruokailut. Osallistujat vastaavat kuitenkin itse matka- ja yöpymiskuluistaan. Yhden hengen huone Gustavelundissa maksaa 95,00 €/yö ja kahden hengen huone 115,00 €/yö
Haku työpajaan 6.6. mennessä 
Työpajaan mahtuu 40-50 osallistujaa.  Hakulomake on auki 6.6. saakka. Ilmoitamme työpajaan hyväksytyille sähköpostitse viimeistään 10.6. mennessä. Pyrimme saamaan työpajaan mahdollisimman hyvän maantieteellisen kattavuuden ja erilaisten kokemusten kirjon.
Tulevaisuustyöpajan ohjelma
1. PÄIVÄ: Kohti tulevaisuutta
Tulevaisuustyöpaja aloitetaan lounaalla klo 12.00.
• Avaus,  tavoitteiden ja ohjelman esittely.
• Esittäytyminen ja tutustuminen.
• Historiakatsaus Leader-toimintaan: Miten toiminta on kehittynyt ja muuttunut 20 vuoden aikana? Mitkä toimintatavat ovat sellaisia, joiden tulisi sallia jatkuvan? Tehdään ajatukset ja kokemukset yhteisesti näkyville esimerkiksi isolle seinäpinnalle.
• Tulevaisuususkomukset ja Leader toiminnan visio 2030.  Millainen tulevaisuus odottaa Leader toimintaa ja mikä on haluttu visio. Kirjataan näkyville.
• Ennakointi- ja ennakoiva työote: Mitä se tarkoittaa käytännössä? Miten siitä tehdään osa omaa arkea? Tavoite on vahvistaa osallistujien omaa ennakointikykyä. Joku muu ei ennakoi puolestasi, vaan on parempi tehdä se itse.
• Heikot signaalit ja PESTE-analyysi: Miten niiden avulla tehdään havaintoja
tulevaisuudesta/tulevaisuuden toimintaympäristöstä? Analysoidaan ja täydennetään  osallistujien ennakkoon keräämiä  tulevaisuussignaaleja https://app.viima.com/futuresgarden/mavi/
• Päivän päättää yhteinen reflektiohetki noin klo 20. Tästä liukuma vapaamuotoiseen illanviettoon.
2. PÄIVÄ: Tulevaisuuskuvien rakentaminen
Toisena päivänä keskitytään vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien rakentamiseen. Kukin tulevaisuuskuva kertoo Leader-toiminnan tulevaisuudesta 2030-luvun Suomessa.
• Yhteinen avaus klo 9. Edellisen päivän tulosten tarkastelu ja pohdinta tuorein silmin.
• Tulevaisuuskuvien luominen pienryhmissä. Apuna tulevaisuuskuvien laadinnassa käytetään edellisen päivän PESTE-analyysiä, tulevaisuuspyörää ja tulevaisuustaulukkoa.  Kukin ryhmä rakentaa skenaarion eli vaiheittaisen kuvauksen nykytilasta tulevaisuudenkuvaan. Osallistujat kuvaavat, miten skenaarion toteutuminen vaikuttaa Leader-toimintaan.
• Lisäksi Leader-toimijoita autetaan kytkeytymään olemassa oleviin alueellisiin ja valtakunnallisiin ennakointiverkostoihin: Missä verkostoissa toimijat jo ovat (hyödyt, toiminta käytännössä) sekä askelmerkit siihen, miten Leader-toimijat pääsevät mukaan alueella tapahtuvaan ennakointityöhön.
• Päivä päättyy synnytykseen, jossa ryhmät esittelevät työnsä tulokset toisilleen. Esitystapa on vapaamuotoinen. Ryhmien välille voidaan järjestää pieni kilvoitteluelementti.
• Yhteinen saunominen ja illanvietto noin klo 20 eteenpäin, mahdollisesti järjestettyä ohjelmaa.
3. PÄIVÄ: Tulevaisuus toimenpiteiksi
Viimeisen päivän alussa palaamme työpajan alussa osallistujien määrittämään visioon ja tulevaisuususkomuksiin ja laadimme toimenpiteet jatkotyölle.
• Miten luodut tulevaisuuskuvat haastavat vision? Vision tarkennus.
• Laaditaan yhdessä käytännön ehdotukset/toimenpiteet siihen, mitä Leader-toiminnassa tulisi huomioida ja tehdä joka tapauksessa – riippumatta siitä, mikä tulevaisuuskuva toteutuu.
• Loppureflektio ja tilaisuuden päättäminen
• Lounas noin klo 13.00
Tulevaisuustyöpajan fasilitoivat Business Arena Oy ja Futures Garden. Toteutusta sovelletaan ja muokataan mm. leirin osallistujamäärän mukaan.

Lisää

Aika

28 (Tiistai) 11:00 - 30 (Torstai) 12:00(GMT+00:00)

Paikka

Hotelli Gustavelund, Tuusula

Hotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula

Ilmoittautumisosoite

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1131066&SID=9311fd5a-0c5a-4323-8c9d-9f5bd80308ef&dy=515714335

Kohderyhmä

Leader-työstä kiinnostuneet kehittäjät

Yhteyshenkilö

Juha-Matti Markkola (juha-matti.markkola@maaseutu.fi)