MAANEUVO-valmennus

02syysKoko päivän tapahtumaMAANEUVO-valmennus

Kuvituskuva

Tapahtuman kuvaus

Peltojen tuottavuus paranee ja viljely helpottuu, kun maan kasvukunnon ongelmat tunniste-taan ja korjataan – mutta työ on vaativaa ja pitkäjänteistä. Viljelijät, tutkijat ja neuvojat etsivät yhdessä keinoja tunnistaa ja parantaa maan kasvukuntoa ja multavuutta. Havainto-, suunnittelu- ja korjaustapoja kehitetään aktiivisesti. Kasvukunnon korjaaminen on motivoivaa ja mielekästä, mutta miten hyödyntää kasvukunnon seurantamenetelmiä käytännön neuvonta-työssä ja valita kullekin tilalle sopivimmat keinot kasvukunnon parantamiseen?

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa järjestää maan kasvukunnon hoidon valmennuksen neuvojille osana MAANEUVO -hanketta, jota hallinnoi Baltic Sea Action Group (BSAG).

Tavoitteet: Valmentaa osallistujat maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi. Tarjota työkaluja tunnistaa maan kasvukunnon puutteita. Opastaa käyttämään uusimpia maan kasvukunnon hoidon suunnittelumalleja ja -työkaluja. Harjoittaa valitsemaan parhaat menetelmät erilaisille peltolohkoille ja eri tuotantosuunnille.

Valmennuksen toteutustapa ja laajuus: Kuusi verkkotyöpajaa ja kuusi pellonpiennarpäivää, verk-kokeskustelut, osatehtävistä muodostuva kasvukunnon hoitosuunnitelma, itseopiskelua ohjatusti ja osoitetun materiaalin avulla, oman oppimisen arviointi.

Aika: 1.9.2019–31.12.2021, ensimmäinen verkkotyöpaja 16.9.2019 ja pellonpiennarpäivä 24.9.2019 sekä toinen verkkotyöpaja 5.11.2019. SEuraavat tilaisuudet ilmoitetaan osallistujille myöhemmin.

Paikka: Verkko-oppimisympäristö, pellonpiennarpäivät eri puolilla Suomea, itseopiskelu

Kohderyhmä: Maan kasvukunnon hoidosta kiinnostuneet, nykyiset tai tulevat neuvontajärjestöissä toimivat neuvojat, yksityiset neuvojat ja Luomuliiton viljelijämentorit. Valtakunnalliseen valmennukseen valitaan 30 osanottajaa. Carbon Action pienryhmien neuvojat ovat etusijalla valinnassa.

Pääsisältönä maan kasvukunnon
• seurantamenetelmät tilatasolla; fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen viljavuus
• puutteiden tunnistaminen lohkokohtaisesti
• nykytilahavaintojen tulkinta ja johtopäätelmät
• parantamismenetelmien valinta
• kehittymisen seuranta

Valmentajat: Tuomas Mattila (SYKE), Jukka Rajala (Ruralia-instituutti), ProAgrian asiantuntijoita ja viljelijöitä.

Hinta: Valmennus on maksuton, ateriat ja matkat omakustanteiset.

Hakeminen: viimeistään ma 19.8.2019 osoitteessa: http://bit.ly/Maaneuvovalmennus

Koulutukseen hyväksymisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille viimeistään 30.8.2019.

Lisätietoja: Jukka Rajala, jukka.rajala@helsinki.fi, puh. 044 303 2210
Tarkempi kuvaus valmennuksesta liitteenä.

Järjestäjä: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen ympäristökeskus SYKEn ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa.
Valmennus on osa MAANEUVO -hanketta (eli ”Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla”), jota hallinnoi BSAG, ja jonka osatoteuttajia ovat Helsin-gin yliopiston Ruralia-instituutti, Suomen Ympäristökeskus ja ProAgria Etelä-Suomi. Hanketta rahoittaa Maa- ja vesitekniikan tuki ry. ja se toimii Carbon Action -alustalla.

Lisää

Aika

syyskuu 2 (Maanantai) - 30 (Maanantai)(GMT+00:00)

Ilmoittautumisosoite

http://bit.ly/Maaneuvovalmennus

Kohderyhmä

Maan kasvukunnon hoidosta kiinnostuneet, nykyiset tai tulevat neuvontajärjestöissä toimivat neuvo-jat, yksityiset neuvojat ja Luomuliiton viljelijämentorit. Valtakunnalliseen valmennukseen valitaan 30 osanottajaa. Carbon Action pienryhmien neuvojat ovat etusijalla valinnassa.

Yhteyshenkilö

Jukka Rajala

Yhteystiedot

jukka.rajala@helsinki.fi, puh. 044 303 2210