Määräaikaisten hakumenettelyiden umpeutuminen kolmeen EMKR toimenpiteeseen

31maalisKoko päivän tapahtumaMääräaikaisten hakumenettelyiden umpeutuminen kolmeen EMKR toimenpiteeseen

Tapahtuman kuvaus

MMM avasi määräaikaisen hakumenettelyn kolmeen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimenpiteeseen
Maa- ja metsätalousministeriö on avannut 29.1. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 määräaikaisten hakumenettelyn alla mainituissa toimenpiteissä sekä seuraavin:

Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3.)
Jätteiden kerääminen merestä (art. 40.1.a)
Vesiviljelyn innovaatiot (art. 47)

Hakuaika alkoi 1.2.2018 ja päättyy 31.3.2018. Hakemukset on jätettävä viimeistään päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (hyrrä) puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15. mennessä Lapin, Pohjois-Savon tai Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.
Hakuohjeet ja -lomakkeet löydät alla olevasta verkko-osoitteesta:

https://merijakalatalous.fi/tuen-hakeminen/hakuohjeita-ja-lomakkeita/

Lisää

Aika

Koko päivän tapahtuma (Lauantai)