Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut – kehittämispolku

18joulu13:0015:00Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut – kehittämispolku

Tapahtuman kuvaus

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan matkailun saavutettavuuden haasteista ja ratkaisuista tiistaina 18.12. klo 13-15 järjestettävään webinaariin.

Liikennevirasto, Visit Finland ja LME järjestävät yhteistyössä webinaarin matkailun saavu-tettavuuden ja matkaketjujen kehittämispolku -hankkeen tuloksista.

Hankkeessa on muo-dostettu kehittämispolku siitä, mitkä ovat seuraavat askeleet matkailijan matkaketju-jen kehittämiselle Suomessa matkailu- ja liikennesektorin yhteistyönä. Hankkeen toteutuksesta on vastannut WSP Finland Oy.

Selvityksessä on koottu matkaketjuihin ja saavutettavuuteen liittyvien aikaisempien selvi-tysten tulemia ja muodostettu kokonaiskuvaa matkaketjujen pullonkauloista ja haasteista.
Keskeisiä hankkeen aikana esiin nousseita kysymyksiä ovat olleet mm.

Kuka vastaa matkaketjuista?
Kuka vastaa siitä, että matkailu huomioidaan liikenteen ja alueiden käytön suunnit-telussa?
Kuka vastaa siitä, että liikenne otetaan mukaan matkailun kehittämiseen?
Kerätyn tiedon perusteella on laadittu yhteistyössä tilaajien ja hankkeen ohjausryhmän kanssa etenemispolku siitä, mitkä ovat seuraavat askeleet matkaketjujen kehittämiselle liikenne- ja matkailusektorin yhteistyönä.

Lisää

Aika

(Tiistai) 13:00 - 15:00(GMT+00:00)

Ilmoittautumisosoite

https://as-wsp.typeform.com/to/zzAcxq

Webinaariosoite

Saat webinaariosoitteen ilmoittautumisen jälkeen: https://as-wsp.typeform.com/to/zzAcxq