Monimuotoisuussopimusten maastokatselmointi – Moma-sopimusalojen maastoarvioinnin koulutus

15touko12:0015:00Monimuotoisuussopimusten maastokatselmointi – Moma-sopimusalojen maastoarvioinnin koulutus

Tapahtuman kuvaus

Moma-sopimusalojen maastoarvioinnin koulutus
15.5.2018 Varsinais-Suomen ELY-keskus, kokoustila Niinistö / Skype
Ohjeita koulutukseen:
 Voit esittää kysymyksiä kirjallisesti Skypen kautta koko esityksen ajan. Kysymykset käydään läpi
kunkin esityksen jälkeen.
 Voit kysyä myös suullisesti esityksen aikana pyytämällä puheenvuoron. Huomaa esitellä itsesi.
OHJELMA
(Aikataulu on ohjeellinen ja joustava)
9.00-9.10 Mavin puheenvuoro – Riikka Klemola
9.10-10.10 Avaimia monimuotoisuuden tunnistamiseen – Ylitarkastaja Leena Lehtomaa, VARELY
luonnonsuojeluyksikkö
– Miksi perinnebiotoopit ovat tärkeitä ja miten sellaisen tunnistaa? Milloin kohde ansaitsee
korkeamman tukitason? Mikä on luonnonlaidun ja miten se eroaa laidunnetusta metsästä?
10.10-10.45 Ympäristösopimus suojelualueella – Suojelubiologi Katja Raatikainen, Metsähallitus
Rannikon luontopalvelut
– Mitä erityistä huomioitavaa on suojelualueella sijaitsevilla sopimuskohteilla?
Metsähallituksen rooli monimuotoisuussopimuksissa.
10.45-11.00 Tauko
11.00-11.30 Reunavyöhykkeet – Tutkija Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus
– Mistä tunnistaa hyvän reunavyöhykkeen? Onko reunavyöhykkeillä
monimuotoisuusvaikutusta ja miten niitä tulisi hoitaa?
11.30-12.00 Kysymyksiä ja keskustelua
12.00-13.00 Lounas
13.00-13.30 Mistä sopimuskäsittelijä saa monimuotoisuuteen liittyvät taustatiedot? –
Paikkatietoasiantuntija Annukka Koivukari, VARELY
13.30-14.15 Varsinais-Suomen toimintamallit sopimuskäsittelyssä – Ympäristöagrologit Kati Pakarinen ja
Elisa Nurmio, VARELY
14.15-15.00 Sopimusalueiden valvonta sekä sopimuskäsittelyn ja valvonnan yhteistyö – Ympäristöagrologi
Leena Aarikka, VARELY

Lisää

Aika

(Tiistai) 12:00 - 15:00

Yhteyshenkilö

Riikka Klemola

Yhteystiedot

riikka.klemola@mavi.fi

Webinaariosoite

https://dreambroker.com/channel/5exiddmj/67mzlnbi