huhtikuu, 2021

20huhti17:0018:30Paikallista energiaa julkisiin hankintoihin, Pohjois-Karjala

Tapahtuman kuvaus

Uudistetun hankintalain tarkoituksena on turvata yritysten ja
muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota palveluja
julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Käyttämällä paikallisia ja
uusiutuvia energialähteitä vahvistetaan ja tuetaan hajautettuja
energiaratkaisuja ja alueellista elinvoimaa ja aluetaloutta.

Aika: tiistai 20.4.2021 klo 17:00 – 18:30

Paikka: Teams, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Webinaarin tavoitteena on kertoa, miten eri tahot ja intressit
voidaan ottaa huomioon niin, että mahdollistetaan ja kannustetaan
pk-yrityksiä jättämään tarjouksia energiakilpailutuksiin. Ohjelmassa on
katsaus energiamarkkinoiden tuleviin muutoksiin.
Tilaisuuteen toivotaan osallistujiksi alan yrittäjiä, hankintatoimen
edustajia, hankintaneuvojia, virkamiehiä, politiikkoja,
yrittäjäyhdistyksiä sekä muita sidosryhmiä.

Ohjelma

Tervetuloa ja Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi MAHVAn esittely
Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus

Energiapolitiikka myllertää markkinoita
Anssi Kainulainen, energiaenergia-asiantuntija MTK ry

Hankinnan suunnittelu ja markkinavuoropuhelun merkitys hankintaprosessissa
Mika Purmonen, hankintapäällikkö Pohjois-Karjalan Hankintatoimi

Yrittäjien hankintaneuvontapalvelut ja hakuvahti
Pinja Konttinen, yritysasiantuntija Business Joensuu Oy

”Rohkeutta markkinavuoropuheluun”, Biokympin kokemukset markkinavuoropuhelusta
Mika Juvonen, toimitusjohtaja BioKymppi Oy

Kysymyksiä ja keskustelua


Asiantuntijoille voi esittää kysymyksiä heidän esitystensä jälkeen.

Ennakkokysymyksiä voi jättää myös etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

ILMOITTAUTUMINEN ja etukäteiskysymykset 16.4.mennessä: http://ty.fi/pohjois-karjala-2004

Lisätiedot:
Pinja Konttinen, pinja.konttinen@businessjoensuu.fi; p. 0400 378 777 Business Joensuu Oy
Leena Erälinna, leena.eralinna@utu.fi; p. 040 6847 450 Turun yliopiston Brahea-keskus.

Lisää

Aika

(Tiistai) 17:00 - 18:30

Ilmoittautumisosoite

Kohderyhmä

alan yrittäjät, hankintatoimen edustajat, hankintaneuvojat, virkamiehet, politiikot, yrittäjäyhdistykset sekä muut teeman sidosryhmät

Yhteyshenkilö

Päivi Töyli

Yhteystiedot

paivi.toyli@utu.fi

X
X