Parannusta peltomaan kasvukuntoon - vesistökin hyötyy (Hollola)

21marras09:4513:00Parannusta peltomaan kasvukuntoon - vesistökin hyötyy (Hollola)(Virastotie 3, Hollola)

Tapahtuman kuvaus

Parannusta peltomaan kasvukuntoon – vesistökin hyötyy (Hollola)
Keskiviikkona 21.11.2018 klo 10-, Hollolan kunnantalon valtuustosali (Virastotie 3, Hollola)

Tule päivittämään tietosi ajankohtaisista, peltomaan kasvukuntoa parantavista mahdollisuuksista. Maanviljelyn ja vesienhoidon yhteisenä haasteena on maa-aineksen sekä ravinteiden huuhtoutuminen pelloilta, vilje-lykasvien ulottuvilta vesistöihin. Hyvä peltomaan rakenne pidättää ravinteita kasvien saatavilla ja kestää pa-remmin myös voimakkaampia kuivuus- ja sadejaksoja. Seminaarissa pureudutaan käytännönläheisin esimerkein keinoihin, joilla peltomaan eroosiota ja ravinnehuuhtoumia voidaan vähentää. Tilaisuudessa pääset esit-tämään kysymyksesi suoraan alan asiantuntijoille. Osallistuminen on maksutonta. Ilmoittautumisia pyyde-tään 7.11. mennessä osoitteessa:
https://bit.ly/2NxNLr6

Seminaari on suunnattu maanviljelijöille.

Ohjelma

9.45 Kahvit

10.00 Johdatus päivän aiheeseen Jyrki Näsi, MTK Häme

10.15 Maan rakenteen vaikutus eroosioon, Janne Heikkinen, VILKKU Plus -hanke
Eroosion mukana pellolta poistuu kiintoainesta ja siihen pidättyneitä ravinteita. Viljavan pintamaan menettäminen eroosiossa aiheuttaa viljelyksille tappiota. Tappioita voidaan vähentää viljelytoimin, joissa mahdollistetaan kestävien murujen synty pintamaasta aina syvempiin maakerroksiin asti. Asiaa murujen synnystä, rengaspaineista ja jankkuroinnista.

11.00 Tauko

11.10 Soilfoodin kierrätyspohjaiset maanparannusratkaisut Tiiti Kämäri/Ossi Kinnunen, Soilfood
Miten peltomaan kasvukuntoa parannetaan ja pidetään yllä maanparannusaineita käyttämäl-lä? Esityksessä kerrotaan kierrätyspohjaisten maanparannusaineiden käytön vaikutuksista maan orgaaniseen ainekseen, biologiseen aktiivisuuteen, rakenteeseen, vedenpidätyskykyyn ja ravinnetilaan.

11.35 Rakennekalkki – ratkaisu savimaiden rakenneongelmiin, Kjell Weppling, Nordkalk
Millainen tuote on rakennekalkki ja miten se vaikuttaa peltomaassa välittömästi tai pitkällä aikavälillä? Esityksessä selvitetään miten, missä ja milloin rakennekalkitus tulisi toteuttaa.

12.00 Kasvipeitteisyys – käytännön toteutusvaihtoehdot, Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi
Kasvipeitteisyyden merkitys ja toteuttaminen nyt ja tulevaisuudessa; aito kasvipeite, muok-kaus sekä kerääjäkasvit.

12.30 Keskustelua

Tilaisuuden järjestää Hämeen ELY-keskus ja MTK Häme, mukana Vilkku Plus-hanke, Soilfood, Nordkalk sekä ProAgria Etelä-Suomi
Tiedustelut: marja.kosme@ely-keskus.fi

Lisää

Aika

(Keskiviikko) 09:45 - 13:00

Paikka

Hollolan kunnantalo, valtuustosali

(Virastotie 3, Hollola)

Ilmoittautumisosoite

https://link.webropolsurveys.com/EP/8C0AF04040433FB2

Kohderyhmä

Maanviljelijät, alan viranomaiset ja opiskelijat

Yhteyshenkilö

Marja Kosme

Yhteystiedot

marja.kosme@ely-keskus.fi