Parannusta peltomaan kasvukuntoon - vesistökin hyötyy (Tammela)

13marras09:4513:30Parannusta peltomaan kasvukuntoon - vesistökin hyötyy (Tammela) Valkeaniementie 1, Tammela

Tapahtuman kuvaus

Tule päivittämään tietosi ajankohtaisista, peltomaan kasvukuntoa parantavista mahdollisuuksista. Maanviljelyn ja vesienhoidon yhteisenä haasteena on maa-aineksen sekä ravinteiden huuhtoutuminen pelloilta, viljelykasvien ulottuvilta vesistöihin. Hyvä peltomaan rakenne pidättää ravinteita kasvien saatavilla ja kestää paremmin myös voimakkaampia kuivuus- ja sadejaksoja. Seminaarissa pureudutaan aiheisiin käytännönläheisin esimerkein ja tilaisuudessa pääset esittämään kysymyksesi suoraan alan asiantuntijoille. Seminaari on suunnattu maanviljelijöille, osallistuminen on maksutonta.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset (7.11. mennessä)
https://bit.ly/2DM8h7Z

Ohjelma

9.45 Kahvit
10.00 Johdatus päivän aiheeseen (Kari Aikio, MTK Häme)
10.15 Maan rakenteen vaikutus eroosioon (Janne Heikkinen, VILKKU Plus -hanke)
Eroosion mukana pellolta poistuu kiintoainesta ja siihen pidättyneitä ravinteita. Viljavan pinta maan menettäminen eroosiossa aiheuttaa
viljelyksille tappiota. Tappioita voidaan vähentää viljelytoimin, joissa mahdollistetaan kestävien murujen synty pintamaasta aina syvempiin
maakerroksiin asti. Asiaa murujen synnystä, rengaspaineista ja jankkuroinnista.

11.00 Tauko
11.10 Soilfoodin kierrätyspohjaiset maanparannusratkaisut (Tiiti Kämäri/Ossi Kinnunen, Soilfood)
Miten peltomaan kasvukuntoa parannetaan ja pidetään yllä maanparannusaineita käyttämällä? Esityksessä kerrotaan kierrätyspohjaisten
maanparannusaineiden käytön vaikutuksista maan orgaaniseen ainekseen, biologiseen aktiivisuuteen, rakenteeseen, vedenpidätyskykyyn ja ravinnetilaan.

11.35 Peltojen kipsikäsittely maatalouden vesiensuojelussa (Eliisa Punttila, Helsingin yliopisto)
Soveltuuko peltojen kipsikäsittely laajamittaiseen käyttöön maatalouden fosforikuormituksen vähentämiseksi? Esitys käsittelee tätä
kysymystä SAVE-hankkeessa kerättyjen käytännön kokemusten ja saatujen tulosten kautta.

12.00 Tauko
12.10 Rakennekalkki – ratkaisu savimaiden rakenneongelmiin (Kjell Weppling, Nordkalk)
Millainen tuote on rakennekalkki ja miten se vaikuttaa peltomaassa välittömästi tai pitkällä aikavälillä? Esityksessä selvitetään miten, missä
ja milloin rakennekalkitus tulisi toteuttaa.

12.35 KOTOMA – maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen (Pekka Parkkila, Varsinais-Suomen ELY-keskus)
KOTOMA- hankkeessa on tuotettu toimintamalli maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseksi alueille, joissa niistä on eniten
hyötyä. Toimintamalliin kuuluvan paikka tietoanalyysin perustana on RUSLE2015-eroosiomalli, joka osoittaa millä alueilla syntyy eniten
sateen aiheuttamaa eroosiota. Paikkatietoanalyysin tuloksena on sovellus, josta viljelijä pystyy tarkastamaan myös
kasvulohkokohtaisesti lohkolle suositeltavat toimenpiteet. Alustuksessa opastetaan, kuinka KOTOMA- hankkeessa syntyneitä kartta-aineistoja
voidaan hyödyntää ja kehittää.
13.05 Keskustelua

Tilaisuuden järjestää Hämeen ELY-keskus ja MTK Häme, mukana Vilkku Plus-hanke, Soilfood, SAVE-hanke, Nordkalk sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisää

Aika

(Tiistai) 09:45 - 13:30(GMT+00:00)

Ilmoittautumisosoite

https://link.webropolsurveys.com/EP/E8317CAB9DDE55FE

Kohderyhmä

Maanviljelijät, alan viranomaiset ja opiskelijat

Yhteyshenkilö

Marja Kosme

Yhteystiedot

marja.kosme@ely-keskus.fi