Toimiva, tuottava peltomaa (Lempäälä)

29tammi11:3016:00Toimiva, tuottava peltomaa (Lempäälä)Manttaalitie 1, 37500 Lempäälä

Tapahtuman kuvaus

Toimiva, hyvärakenteinen peltomaa on avaintekijänä tavoiteltaessa parempaa satoa tai esimerkiksi kestävyyttä voimakkaiden kuivuus- ja sadejaksojen aikana. Tule kuulemaan käytännön vinkit keinoista, joilla maan kasvukuntoa voidaan parantaa sekä kokemuksia kunnostustoimien tuottamista hyödyistä! Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille maatalousyrittäjille.

Ohjelma

11:30 Lounas/kahvit

12:00 Avaus – Jaakko Ahola, MTK Pirkanmaa

12:10 Muokkauksen vaikutus maan rakenteeseen – Janne Heikkinen, Vilkku plus -hanke

Erilaisilla muokkausmenetelmillä voidaan parantaa maan rakennetta mekaanisesti. Jotta lopputulos on hyvä, täytyy ensin tunnistaa pellon kasvukuntoa rajoittavat tekijät. Pellon pintaa syvempi tarkastelu kertoo mahdollisista rakenneongelmista ja sopivat menetelmät maan rakenteen parantamiseksi on helpompi valita.

13:00 Pellon vesitalouden hallinta; käytännön toimet – Janne Pulkka, Etelä-Suomen salaojakeskus

Esitelmä pitää sisällään asiaa valtaojien kunnostamisesta sekä peltojen salaojittamisesta. Vesitalouden hallinnalla luodaan perusedellytykset peltomaan hyvälle kasvukunnolle.

13:50 Kahvit

14:15 Hiiliviljelyn käytäntöjä maan kasvukunnon edistämiseksi – Tuomas Mattila, tutkija (SYKE) ja maanviljelija (Kilpiän tila)

Maaperän hiilivaraston kasvattaminen on tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Samaan aikaan hiiliviljelymenetelmillä on suoraa hyötyä maan kasvukunnolle (kasvipeite, juuristo, maaperän rakenne, mikrobiaktiivisuus). Esityksessä käydään läpi käytäntöjä ja kokemuksia 108 Carbon Action tilalta.

15:15 Käytännön kokemuksia maan kasvukunnon parantamisesta – Philipp Mayer, Mantereen tila

Mitä on opittu ja saatu aikaan Mantereen tilalla viidessä vuodessa, kun keskiössä on ollut maan kasvukunnon parantaminen? Kyntöauroista kevennettyyn muokkaukseen, ylilaidunnuksesta kokonaisvaltaiseen laidunsuunnitteluun.

15:45 Keskustelua

16:00 Tilaisuus päättyy

Lisää

Aika

(Keskiviikko) 11:30 - 16:00

Paikka

Lempäälän manttaalitalo

Manttaalitie 1, 37500 Lempäälä

Ilmoittautumisosoite

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9f11697d-1dc2-4f8f-bdfe-a36848a19d16?displayId=Fin1889348

Kohderyhmä

Maatalousyrittäjät

Yhteyshenkilö

Marja Kosme

Yhteystiedot

marja.kosme@ely-keskus.fi