Uusiutuvan energian hanketreffit

18tammi09:0012:00Uusiutuvan energian hanketreffit

Kuvituskuva

Tapahtuman kuvaus

Alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten hankkeiden verkostoitumis- ja tiedonjakotapahtuma verkossa.

Ilmoittaudu mukaan webinaariin ilmoituksen alhaalla olevasta linkistä 12.1.2021 mennessä.

08:45 Tilaisuus aukeaa

09:00 Tilaisuuden avaus, Jari Toivoniemi, asiakasneuvoja, Suomen metsäkeskus

09:10 Siirtymäkauden ja tulevan ohjelmakauden rahoitusmahdollisuudet, Timo Kukkonen, kehittämispäällikkö, Hämeen ELY-keskus

09:30 Keskustelu

09:40 Hanke-esittelyt:
– Biokaasulaitosten ravinnekierron optimointi ja tehokas logistiikka Satakunnassa
– Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi
– Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

10:20 Tauko 10 min

10:30 Hanke-esittelyt jatkuvat
– Kehittyvä bioenergialiiketoiminta Bioliito
– BIO4ECO, kestävän alueellisen bioenergiapolitiikan pelinrakentaja
– Energiantuotannon ja –käytön tulevaisuus maatiloilla
– Sunrise-solar energy for a circular economy

11:10 Pienryhmäkeskustelut hanketoiminnasta
Teemoina: Biokaasu ja kiertotalous, metsien hiilinielut, bioenergialiiketoiminta, kansainvälinen bioenergia- ja ilmastohanketoiminta

11:40 Loppukeskustelu

12:00 Tilaisuus päättyy

Tervetuloa verkostoitumaan, kertomaan toiminnastasi, kuulemaan hyvistä käytännöistä ja saavutuksista sekä jakamaan kokemuksia!

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys (HIME) –hanke, Maaseudun energiayrittäjyys –koordinaatiohanke ja Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa (VILLE) –koordinaatiohanke.

Lisää

Aika

(Maanantai) 09:00 - 12:00(GMT+00:00)

Ilmoittautumisosoite

https://tapahtumat.metsakeskus.fi/Default.aspx?mid=444&tabid=88&ctl=etapahtuma_ilmoittautuminen4_omattiedot&extra=&skinsrc=[g]skins/metsakeskuskalenteri2017/home

Kohderyhmä

Energia- ja ilmastohankkeiden parissa työskentelevät, energiatoimijat sekä maaseudun kehittäjät

Yhteyshenkilö

Jari Toivoniemi, Suomen metsäkeskus

Yhteystiedot

050 314 0453, jari.toivoniemi@metsakeskus.fi

Webinaariosoite

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MTAwNmQ3ZmYtNTNlMC00ZWI5LWJkZDEtZTQyYTU0NjJlZDY4@thread.v2/0?context={”Tid”:”674b9162-ff00-4d5d-a4fb-62c2e5ae489f”,”Oid”:”f27e5fe5-d268-49c9-a189-af3f123f90a6″}